GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE XI Končne določbe

Člen 99. Začetek veljavnosti in uporaba

  • 1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

  • 2.   Uporablja se od 25. maja 2018.

Suitable Recitals for article 99

X Close this recital