GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VII Sodelovanje in skladnost

Člen 75. Sekretariat

 • 1.   Odboru pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

 • 2.   Sekretariat opravlja svoje naloge izključno po navodilih predsednika odbora.

 • 3.   Linija poročanja osebja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so v skladu s to uredbo dodeljene odboru, je ločena od linije poročanja osebja, ki opravlja naloge, dodeljene Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

 • 4.   Kjer je to ustrezno, odbor in Evropski nadzornik za varstvo podatkov pripravita in objavita memorandum o soglasju o izvajanju tega člena, v katerem so določeni pogoji njunega sodelovanja in ki ga uporablja osebje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki opravlja naloge, ki so s to uredbo dodeljene odboru.

 • 5.   Sekretariat zagotavlja analitično, upravno in logistično podporo odboru.

 • 6.   Sekretariat je odgovoren zlasti za:

 • (a)    vsakodnevno poslovanje odbora;

 • (b)    komunikacijo med člani odbora, njegovim predsednikom in Komisijo;

 • (c)    komunikacijo z drugimi institucijami in javnostjo;

 • (d)    uporabo elektronskih sredstev za notranjo in zunanjo komunikacijo;

 • (e)    prevod pomembnih informacij;

 • (f)    pripravo sestankov odbora in nadaljnje ukrepanje po njih;

 • (g)    pripravo, oblikovanje osnutkov ter objavo mnenj, odločitev o reševanju sporov med nadzornimi organi in drugih besedil, ki jih sprejme odbor.

Suitable Recitals for article 75

X Close this recital