GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VI Neodvisni nadzorni organi

Člen 53. Splošni pogoji za člane nadzornega organa

  • 1.   Države članice zagotovijo, da vsakega člana nadzornega organa po preglednem postopku imenuje:

  • —    njihov parlament,

  • —    njihova vlada,

  • —    njihov voditelj ali

  • —    neodvisno telo, ki je na podlagi prava države članice pooblaščeno za imenovanje.

  • 2.   Vsak član ima kvalifikacije, izkušnje in znanje, zlasti na področju varstva osebnih podatkov, potrebno za opravljanje svojih dolžnosti in izvajanje svojih pooblastil.

  • 3.   Dolžnosti člana prenehajo v primeru prenehanja mandata, odstopa ali razrešitve v skladu s pravom zadevne države članice.

  • 4.   Član je razrešen le v primerih hujše kršitve ali če ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje dolžnosti.

Suitable Recitals for article 53

X Close this recital