GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE XI Končne določbe

Člen 97. Poročila Komisije

  • 1.   Komisija do 25. maja 2020 in nato vsaka štiri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročila o vrednotenju in pregledu te uredbe. Ta poročila se objavijo.

  • 2.   Komisija pri vrednotenju in pregledih iz odstavka 1 preveri zlasti uporabo in delovanje:

  • (a)    poglavja V o prenosu osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, s posebnim poudarkom na odločitvah, sprejetih v skladu s členom 45(3) te uredbe, in odločitvah, sprejetih na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES;

  • (b)    poglavja VII o sodelovanju in skladnosti.

  • 3.   Komisija lahko za namen iz odstavka 1 zahteva informacije od držav članic in nadzornih organov.

  • 4.   Komisija pri izvajanju vrednotenja in pregledov iz odstavkov 1 in 2 upošteva stališča in ugotovitve Evropskega parlamenta, Sveta ter drugih ustreznih organov ali virov.

  • 5.   Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe, zlasti ob upoštevanju razvoja informacijske tehnologije in glede na stanje napredka v informacijski družbi.

Suitable Recitals for article 97

X Close this recital