GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VII Sodelovanje in skladnost

Člen 67. Izmenjava informacij

  • Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki se splošno uporabljajo, s katerimi določi ureditev za izmenjavo informacij z elektronskimi sredstvi med nadzornimi organi ter med nadzornimi organi in odborom, zlasti standardizirano obliko iz člena 64.

  • Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 93(2).

Suitable Recitals for article 67

X Close this recital