GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VI Neodvisni nadzorni organi

Člen 55. Pristojnost

  • 1.   Vsak nadzorni organ je na ozemlju svoje države članice pristojen za opravljanje dodeljenih nalog in izvajanje prenesenih pooblastil v skladu s to uredbo.

  • 2.   Kadar obdelavo izvajajo javni organi ali zasebna telesa, ki delujejo na podlagi točke (c) ali (e) člena 6(1), je pristojen nadzorni organ zadevne države članice. V takih primerih se člen 56 ne uporablja.

  • 3.   Nadzorni organi niso pristojni za nadzor dejanj obdelave sodišč, kadar delujejo kot sodni organ.

Suitable Recitals for article 55

X Close this recital