GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VII Sodelovanje in skladnost

Člen 72. Postopek

  • 1.   Odbor odločitve sprejema z navadno večino članov, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

  • 2.   Odbor sprejme svoj poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov in določi svoj način delovanja.

Suitable Recitals for article 72

X Close this recital