GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE XI Končne določbe

Člen 94. Razveljavitev Direktive 95/46/ES

  • 1.   Direktiva 95/46/ES se razveljavi z učinkom od 25. maja 2018.

  • 2.   Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo. Sklicevanja na Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno s členom 29 Direktive 95/46/ES, se štejejo kot sklicevanja na Evropski odbor za varstvo podatkov, ustanovljen s to uredbo.

Suitable Recitals for article 94

X Close this recital