GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VIII Pravna sredstva, odgovornost in kazni

Člen 77. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

  • 1.   Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši to uredbo.

  • 2.   Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi člena 78.

Suitable Recitals for article 77

X Close this recital