GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VI Neodvisni nadzorni organi

Člen 59. Poročila o dejavnostih

  • Vsak nadzorni organ pripravi letno poročilo o svojih dejavnostih, ki lahko vključuje seznam vrst priglašenih kršitev in vrst naloženih ukrepov v skladu s členom 58(2). Ta poročila se predloži nacionalnemu parlamentu, vladi in drugim organom, kakor določa pravo države članice. Na voljo se dajo javnosti, Komisiji in odboru.

Suitable Recitals for article 59

X Close this recital