GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE XI Končne določbe

Člen 96. Razmerje s predhodno sklenjenimi sporazumi

  • Mednarodni sporazumi, ki vključujejo prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije in ki so jih države članice sklenile pred 24. majem 2016 ter so skladni s pravom Unije, ki se je uporabljalo pred navedenim datumom, ostanejo veljavni, dokler niso spremenjeni, nadomeščeni ali razveljavljeni.

Suitable Recitals for article 96

X Close this recital