GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE IV Upravljavec in obdelovalec

Člen 29. Obdelava pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca

  • Obdelovalec in katera koli oseba, ki ukrepa pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca in ima dostop do osebnih podatkov, teh podatkov ne sme obdelati brez navodil upravljavca, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države članice.

Suitable Recitals for article 29

X Close this recital