GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE V Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Člen 48. Prenosi ali razkritja, ki jih pravo Unije ne dovoljuje

  • Sodba sodišča in odločba upravnega organa tretje države, ki od upravljavca ali obdelovalca zahteva prenos ali razkritje osebnih podatkov, se lahko prizna ali izvrši na kateri koli način le, če temelji na mednarodnem sporazumu, kot je pogodba o medsebojni pravni pomoči, sklenjenem med tretjo državo prosilko in Unijo ali državo članico, brez poseganja v druge razloge za prenos na podlagi tega poglavja.

Suitable Recitals for article 48

X Close this recital