GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE IX Določbe o posebnih primerih obdelave

Člen 91. Veljavna pravila o varstvu podatkov cerkva in verskih združenj

  • 1.   Kadar v državi članici v času začetka veljavnosti te uredbe cerkve in verska združenja ali skupnosti uporabljajo celovita pravila v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi, ta pravila lahko veljajo še naprej, če se uskladijo s to uredbo.

  • 2.   Cerkve in verska združenja, ki uporabljajo celovita pravila v skladu z odstavkom 1 tega člena, nadzira neodvisen nadzorni organ, ki je lahko poseben organ, če izpolnjuje pogoje iz poglavja VI te uredbe.

Suitable Recitals for article 91

X Close this recital