GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VII Sodelovanje in skladnost

Člen 73. Predsednik

  • 1.   Odbor izmed svojih članov z navadno večino izvoli predsednika in dva namestnika predsednika.

  • 2.   Mandat predsednika in namestnikov predsednika je pet let in se lahko enkrat podaljša.

Suitable Recitals for article 73

X Close this recital