GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE XI Končne določbe

Člen 98. Pregled drugih pravnih aktov Unije o varstvu podatkov

  • Komisija po potrebi predloži zakonodajne predloge za spremembo drugih pravnih aktov Unije o varstvu osebnih podatkov, da se zagotovi enotno in skladno varstvo posameznikov pri obdelavi. To zlasti zadeva pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi s strani institucij, organov, uradov in agencij Unije ter pravila o prostem pretoku takšnih podatkov.

Suitable Recitals for article 98

X Close this recital