GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE VII Sodelovanje in skladnost

Člen 74. Naloge predsednika

  • 1.   Naloge predsednika so:

  • (a)    sklicevanje sestankov odbora in priprava dnevnega reda;

  • (b)    uradno sporočanje odločitev, ki jih v skladu s členom 65 sprejme odbor, vodilnemu nadzornemu organu in zadevnim nadzornim organom;

  • (c)    zagotavljanje pravočasne izpolnitve nalog odbora, zlasti v zvezi z mehanizmom za skladnost iz člena 63.

  • 2.   Odbor v svojem poslovniku določi razdelitev nalog med predsednikom in namestnikoma predsednika.

Suitable Recitals for article 74

X Close this recital