GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE III Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Člen 20. Pravica do prenosljivosti podatkov

  • 1.   Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

  • (a)    obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1), in

  • (b)    se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

  • 2.   Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z odstavkom 1 ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

  • 3.   Uresničevanje pravice iz odstavka 1 tega člena ne posega v člen 17. Ta pravica se ne uporablja za obdelavo, potrebno za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

  • 4.   Pravica iz odstavka 1 ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

Suitable Recitals for article 20

X Close this recital