GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVJE X Delegirani akti in izvedbeni akti

Člen 93. Postopek v odboru

  • 1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

  • 2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

  • 3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.

Suitable Recitals for article 93

X Close this recital