GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL XI Slutbestämmelser

Artikel 94. Upphävande av direktiv 95/46/EG

  • 1.   Direktiv 95/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 maj 2018.

  • 2.   Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ska anses som hänvisningar till Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättas genom denna förordning.

Suitable Recitals for article 94

X Close this recital