GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL X Delegerade akter och genomförandeakter

Artikel 93. Kommittéförfarande

  • 1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

  • 2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

  • 3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i samma förordning, tillämpas.

Suitable Recitals for article 93

X Close this recital