GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 73. Ordförande

  • 1.   Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter.

  • 2.   Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång.

Suitable Recitals for article 73

X Close this recital