GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL VII Samarbete och enhetlighet

Artikel 67. Utbyte av information

  • Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte att närmare ange tillvägagångssätten för elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, särskilt det standardiserade format som avses i artikel 64.

  • Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.

Suitable Recitals for article 67

X Close this recital