GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL IX Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer

Artikel 86. Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar

  • Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning.

X Close this recital