GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

KAPITEL IX Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer

Artikel 87. Behandling av nationella identifikationsnummer

  • Medlemsstaterna får närmare bestämma på vilka särskilda villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat vedertaget sätt för identifiering får behandlas. Ett nationellt identifikationsnummer eller ett annat vedertaget sätt för identifiering ska i sådana fall endast användas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter enligt denna förordning.

Suitable Recitals for article 87

X Close this recital