GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI PEATÜKK Lõppsätted

Artikkel 94. Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine

  • 1.   Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 25. maist 2018.

  • 2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele. Viiteid direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud töörühmale üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega käsitatakse viidetena käesoleva määrusega loodud Euroopa Andmekaitsenõukogule.

Suitable Recitals for article 94

X Close this recital