GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

III PEATÜKK Andmesubjekti õigused

Artikkel 19. Kohustus teatada isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest

  • Vastutav töötleja edastab teabe isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise kohta vastavalt artiklile 16, artikli 17 lõikele 1 ja artiklile 18 kõigile vastuvõtjatele, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti nendest vastuvõtjatest andmesubjekti taotlusel.

Suitable Recitals for article 19

X Close this recital