GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

IX PEATÜKK Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Artikkel 86. Isikuandmete töötlemine ja üldsuse juurdepääs ametlikele dokumentidele

  • Avaliku sektori asutus või avaliku sektori organ või erasektori organ võib avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks avaldada tema valduses olevates ametlikes dokumentides sisalduvaid isikuandmeid kooskõlas liidu õigusega või kõnealusele avaliku sektori asutusele või organile kohaldatava liikmesriigi õigusega, et ühitada üldsuse juurdepääs sellistele ametlikele dokumentidele ja käesoleva määruse kohane õigus isikuandmete kaitsele.

X Close this recital