GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VI PEATÜKK Sõltumatud järelevalveasutused

Artikkel 59. Tegevusaruanne

  • Järelevalveasutus koostab oma tegevuse kohta aastaaruande, mis võib sisaldada teavitatud rikkumiste ja artikli 58 lõike 2 kohaselt võetud meetmete loetelu. Aruanne edastatakse riigi parlamendile, valitsusele ja muudele liikmesriigi õigusega kindlaks määratud asutustele. Aruanne tehakse kättesaadavaks avalikkusele, Euroopa Komisjonile ja andmekaitsenõukogule.

Suitable Recitals for article 59

X Close this recital