GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

III PEATÜKK Andmesubjekti õigused

Artikkel 16. Õigus andmete parandamisele

  • Andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

X Close this recital