GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII PEATÜKK Koostöö ja järjepidevus

Artikkel 73. Eesistuja

  • 1.   Andmekaitsenõukogu valib lihthäälteenamusega oma liikmete seast eesistuja ja kaks eesistuja asetäitjat.

  • 2.   Eesistuja ja tema asetäitjate ametiaeg on viis aastat ja neid võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Suitable Recitals for article 73

X Close this recital