GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

IX PEATÜKK Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Artikkel 87. Riikliku isikukoodi töötlemine

  • Liikmesriigid võivad täiendavalt kindlaks määrata konkreetsed tingimused, mille kohaselt võib töödelda riiklikku isikukoodi või muud üldkasutatavat tunnust. Sellisel juhul kasutatakse riiklikku isikukoodi või muud üldkasutatavat tunnust üksnes vastavalt asjakohastele kaitsemeetmetele, mis on sätestatud andmesubjekti õiguste ja vabaduste tagamiseks käesoleva määruse kohaselt.

Suitable Recitals for article 87

X Close this recital