GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VI PEATÜKK Sõltumatud järelevalveasutused

Artikkel 53. Järelevalveasutuse liikmetele esitatavad üldtingimused

  • 1.   Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutuste liikme peab läbipaistva menetluse teel ametisse nimetama kas

  • —    asjaomase liikmesriigi parlament;

  • —    asjaomase liikmesriigi valitsus;

  • —    asjaomase liikmesriigi riigipea või

  • —    asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt ametisse nimetama volitatud sõltumatu asutus.

  • 2.   Igal liikmel on oma kohustuste täitmiseks ja volituste kasutamiseks vajalik kvalifikatsioon, kogemus ja oskused, eelkõige isikuandmete kaitse valdkonnas.

  • 3.   Liikme kohustused lõpevad ametiaja lõppedes või ametist lahkumise või kohustusliku pensionilemineku korral kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusega.

  • 4.   Liige vabastatakse ametist ainult tõsise üleastumise korral või juhul, kui liige ei vasta enam oma kohustuste täitmiseks nõutavatele tingimustele.

Suitable Recitals for article 53

X Close this recital