GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII PEATÜKK Koostöö ja järjepidevus

Artikkel 63. Järjepidevuse mehhanism

  • Selleks et aidata käesolevat määrust kogu liidus järjepidevalt kohaldada, teevad järelevalveasutused koostööd üksteisega ja asjakohasel juhul komisjoniga käesolevas jaos sätestatud järjepidevuse mehhanismi kaudu.

X Close this recital