GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

X PEATÜKK Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Artikkel 93. Komiteemenetlus

  • 1.   Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

  • 2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

  • 3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes nimetatud määruse artikliga 5.

Suitable Recitals for article 93

X Close this recital