GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

IV PEATÜKK Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Artikkel 31. Koostöö järelevalveasutusega

  • Vastutav töötleja ja volitatud töötleja ning asjakohasel juhul vastutava töötleja või volitatud töötleja esindaja teeb oma ülesannete täitmise käigus taotluse korral koostööd järelevalveasutusega.

X Close this recital