GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE XI. Završne odredbe

Članak 97.. Izvješća Komisije

  • 1.   Do 25. svibnja 2020. i svake četiri godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni i preispitivanju ove Uredbe. Izvješća se javno objavljuju.

  • 2.   U okviru ocjena i preispitivanjâ iz stavka 1. Komisija osobito ispituje primjenu i funkcioniranje:

  • (a)    poglavlja V. o prijenosu osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, a osobito u pogledu odluka donesenih na temelju članka 45. stavka 3. ove Uredbe i odluka donesenih na temelju članka 25. stavka 6. Direktive 95/46/EZ;

  • (b)    poglavlja VII. o suradnji i konzistentnosti.

  • 3.   Za potrebe stavka 1. Komisija može zatražiti informacije od država članica i nadzornih tijela.

  • 4.   Pri obavljanju ocjena i preispitivanjâ iz stavka 1. i 2. Komisija uzima u obzir stajališta i nalaze Europskog parlamenta, Vijeća te drugih relevantnih tijela ili izvora.

  • 5.   Komisija prema potrebi podnosi odgovarajuće prijedloge s ciljem izmjene ove Uredbe, posebno uzimajući u obzir razvoj informacijske tehnologije te s obzirom na napredak informacijskog društva.

Suitable Recitals for article 97

X Close this recital