GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 68.. Europski odbor za zaštitu podataka

  • 1.   Europski odbor za zaštitu podataka („Odbor”) osniva se kao tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.

  • 2.   Odbor predstavlja njegov predsjednik.

  • 3.   Odbor čine voditelji jednoga nadzornog tijela iz svake države članice i Europski nadzornik za zaštitu podataka, ili njihovi predstavnici.

  • 4.   Ako je u državi članici za praćenje primjene odredaba ove Uredbe odgovorno više od jednog nadzornog tijela, imenuje se zajednički predstavnik u skladu s pravom te države članice.

  • 5.   Komisija ima pravo sudjelovanja u aktivnostima i sastancima Odbora bez prava glasa. Komisija imenuje predstavnika. Predsjednik Odbora izvješćuje Komisiju o aktivnostima Europskog odbora za zaštitu podataka.

  • 6.   U slučajevima iz članka 65., Europski nadzornik za zaštitu podataka ima pravo glasa samo u pogledu odluka koje se tiču načela i pravila primjenjivih na institucije, tijela, urede i agencije Unije koja sadržajno odgovaraju onima iz ove Uredbe.

Suitable Recitals for article 68

X Close this recital