GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 74.. Zadaće predsjednika

  • 1.   Predsjednik ima sljedeće zadaće:

  • (a)    saziva sastanke Odbora i priprema njegov dnevni red;

  • (b)    obavješćuje vodeće nadzorno tijelo i predmetna nadzorna tijela o odlukama koje je donio Odbor u skladu s člankom 65.;

  • (c)    osigurava pravodobno izvršavanje zadaća Odbora, osobito u vezi s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.

  • 2.   Odbor poslovnikom propisuje raspodjelu zadaća između predsjednika i zamjenikâ predsjednika.

Suitable Recitals for article 74

X Close this recital