GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE XI. Završne odredbe

Članak 96.. Odnos s prethodno sklopljenim sporazumima

  • Međunarodni sporazumi koji uključuju prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama koje su države članice sklopile prije 24. svibnja 2016., a koji su u skladu s pravom Unije primjenjivim prije tog datuma, ostaju na snazi dok ih se ne izmijeni, zamijeni ili stavi izvan snage.

Suitable Recitals for article 96

X Close this recital