GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VIII. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije

Članak 84.. Sankcije

  • 1.   Države članice utvrđuju pravila o ostalim sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe, te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

  • 2.   Svaka država članica priopćuje Komisiji odredbe svojih zakona koje je donijela u skladu sa stavkom 1. do 25. svibnja 2018. i bez odgađanja o svakoj sljedećoj izmjeni koja na njih utječe.