GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 67.. Razmjena informacija

  • Komisija može donijeti provedbene akte općeg područja primjene radi određivanja aranžmana za razmjenu informacija između nadzornih tijela elektroničkim putem i između nadzornih tijela i Odbora, osobito standardiziranog formata iz članka 64.

  • Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 93. stavku 2.

Suitable Recitals for article 67

X Close this recital