GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VI. Neovisna nadzorna tijela

Članak 59.. Izvješća o aktivnostima

  • Svako nadzorno tijelo sastavlja godišnje izvješće o svojim aktivnostima kojima može biti obuhvaćen popis vrsta kršenja o kojima je izviješteno i vrste mjera poduzetih u skladu s člankom 58. stavkom 2. Ta se izvješća prosljeđuju nacionalnom parlamentu, vladi i drugim tijelima kako je određeno pravom države članice. Ona moraju biti dostupna javnosti, Komisiji i Odboru.

Suitable Recitals for article 59

X Close this recital