GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VI. Neovisna nadzorna tijela

Članak 53.. Opći uvjeti za članove nadzornog tijela

  • 1.   Države članice osiguravaju da svakog člana njihovih nadzornih tijela u okviru transparentnog postupka imenuje:

  • —    njihov parlament;

  • —    njihova vlada;

  • —    njihov šef države; ili

  • —    neovisno tijelo kojem je pravom države članice povjereno to imenovanje.

  • 2.   Svaki član mora imati kvalifikacije, iskustvo i vještine, posebno u području zaštite osobnih podataka, potrebne za obavljanje svojih dužnosti i izvršavanje svojih ovlasti.

  • 3.   Dužnosti člana završavaju u slučaju isteka mandata, ostavke ili razrješenja dužnosti u skladu s pravom dotične države članice.

  • 4.   Član smije biti otpušten samo u slučajevima teške povrede dužnosti ili ako član više ne ispunjava uvjete potrebne za izvršavanje dužnosti.

Suitable Recitals for article 53

X Close this recital