GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE V. Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Članak 50.. Međunarodna suradnja s ciljem zaštite osobnih podataka

  • Komisija i nadzorna tijela poduzimaju odgovarajuće mjere u pogledu trećih zemalja i međunarodnih organizacija s ciljem:

  • (a)    razvoja mehanizama međunarodne suradnje za olakšavanje djelotvornog izvršavanja zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka;

  • (b)    osiguranja međunarodne uzajamne pomoći u izvršavanju zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka, uključujući obavješćivanjem, upućivanjem pritužbi, pomoći u istragama i razmjenom informacija, u skladu s odgovarajućim zaštitnim mjerama za zaštitu osobnih podataka i drugim temeljnim pravima i slobodama;

  • (c)    uključivanja relevantnih dionika u raspravu i aktivnosti čiji je cilj produbiti međunarodnu suradnju u izvršavanju zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka;

  • (d)    promicanja razmjene i dokumentiranja zakonodavstva i prakse u vezi sa zaštitom osobnih podataka, među ostalim u vezi sa sukobima nadležnosti s trećim zemljama.

Suitable Recitals for article 50

X Close this recital