GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 72.. Postupak

  • 1.   Ako nije drukčije predviđeno ovom Uredbom, Odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

  • 2.   Odbor svoj poslovnik donosi dvotrećinskom većinom glasova svojih članova i organizira vlastite operativne aranžmane.

Suitable Recitals for article 72

X Close this recital