GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE IV. Voditelj obrade i izvršitelj obrade

Članak 29.. Obrada pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade

  • Izvršitelj obrade i bilo koja osoba koja djeluje pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade koja ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to ne zatraži voditelj obrade, osim ako to nalaže pravo Unije ili pravo države članice.

Suitable Recitals for article 29

X Close this recital