GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE XI. Završne odredbe

Članak 95.. Odnos s Direktivom 2002/58/EZ

  • Ovom Uredbom ne propisuju se dodatne obveze fizičkim ili pravnim osobama u pogledu obrade u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga u javnim komunikacijskim mrežama u Uniji povezanih s pitanjima u pogledu kojih vrijede posebne obveze s istim ciljem iz Direktive 2002/58/EZ.

Suitable Recitals for article 95

X Close this recital