GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE V. Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Članak 48.. Prijenos ili otkrivanje podataka koji nisu dopušteni u pravu Unije

  • Sve presude suda ili sve odluke upravnog tijela treće zemlje kojima se od voditelja obrade ili izvršitelja obrade zahtijeva prijenos ili otkrivanje osobnih podataka mogu biti priznate ili izvršive na bilo koji način samo ako se temelje na nekom međunarodnom sporazumu, poput ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći, koji je na snazi između treće zemlje koja je podnijela zahtjev i Unije ili države članice, ne dovodeći u pitanje druge razloge za prijenos u skladu s ovim poglavljem.

Suitable Recitals for article 48

X Close this recital