GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VIII. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije

Članak 77.. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

  • 1.   Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako ispitanik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši ovu Uredbu.

  • 2.   Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravni lijek na temelju članka 78.

Suitable Recitals for article 77

X Close this recital